Hyvää kevään 2018 alkua!

Heti vuoden vaihteen jälkeen OAJ:n Omnian paikallisyhdistys aloitti toimintansa. Neljä Omnian opettajayhdistystä erosi EKPY:stä ja ne muodostivat oman työnantajakohtaisen paikallisyhdistyksen. Lisäksi osa EKOAY:n jäsenistä liittyi Omnian paikallisyhdistykseen, sillä Espoon aikuislukio ja Espoon työväenopisto kuuluvat Omniaan. EKPY:n opettajajäsenmäärä laski täten 10 % ja on nykyään noin 3 600.

Keväällä järjestetään OAJ:n valtuustovaalit. OAJ-YSI (peruskoulun ja lukion opettajat) valtuustovaali järjestetään niin sähköisenä sekä perinteisenä uurnavaalina. Sähköinen äänestys on 19.2.-4.3.2018 ja uurnavaali 26.-27.3.2018. LTOL (lastentarhanopettajat) ja SMOL (musiikkioppilaitosten opettajat) valtuustovaalit järjestetään ainoastaan sähköisenä 14.3.-27.3.2018. On tärkeää, että äänestät! Äänestämällä voit varmistaa, että itsellesi tärkeitä asioita käsitellään OAJ:n valtuustossa.

Jännistystä kevääseen tuo meneillään olevat sopimusneuvottelut. Kaikki kunta-alan sopimukset päättyvät 31.1.2018. Kunta-alan työntekijät vaativat ostovoiman turvaavia palkankotoruksia, jotka vastaavat vähintään työmarkkinoiden yleistä linjaa. Odotamme mielenkiinnolla sopimusneuvotteluiden tuloksia.

Ammattiyhdistysterveisin,
Antti Piiroinen
puheenjohtaja

Vuosikokous ma 30.10.2017 klo 19 Omniassa

OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistyksen vuosikokous järjestetään maanantaina 30.10.2017 klo 19.00 Omniassa, Lehtimäentie 1 A, 02070 Espoo.

Juhannus - keskikesän juhla - on parhaimmillaan ja useimmat meistä opettajista ovat jo ansaitulla kesälomalla. Keväällä 2017 olivat kunnallisvaalit, joissa OAJ Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistys oli vahvasti mukana järjestämässä erilaisia vaalitilaisuuksia puheenjohtajansa Antti Piiroisen johtamana Espoossa. Nämä olivat hyvin onnistuneita tilaisuuksia ja saivat paljon hyvää palautetta. Opettajataustaisilla kunnallisvaaliehdokkailla olivat keskeisinä teemoina koulujen terveellisyys ja turvallisuus, opettajien ja oppilaiden hyvinvointi ja yhteistyö kotien kanssa. Lue lisää »

Ekpy toivottaa kaikille jäsenilleen Hyvää Uutta Vuotta 2017

Olkaa rohkeita, luovia ja avoimia kohtaamaan työssänne tulevia haasteita.

Hannele Heikkinen-Hellsten, tiedottaja

Hallitus 2016
Kuva: Erkki Kiviuluoto

Syystervehdys
Kuva: Hannele Heikkinen-Hellsten

Hyvää alkavaa lukuvuotta 2016-17. Kouluvuosi on taas alkanut melkoisella vauhdilla ja yhteiskunnan taholta tulevat muutokset vaikuttavat vahvasti opettajan työhön ja arkeen. Näistä esimerkkeinä mm. varsinkin II asteen ammatillisen koulutuksen reformi.

II asteen ammatillisen koulutuksen reformin yhteydessä näkyvänä muutoksena voidaan pitää vuonna 2017 tulevia rajuja koulutuksen leikkauksia ammatilliselle puolelle, joka ei voi olla vaikuttamatta opettajan työhön. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformilla tavoitellaan 190 milj. euron säästöä vuodesta 2017 lukien. ¿Reformissa uudistetaan koko ammatillinen koulutus. Nykyiset lait yhdistetään uudeksi sekä nuoria että aikuisia koskevaksi lainsäädännöksi. Lisäksi uudistetaan koulutuksen rahoitus, ohjaus, tutkintorakenne, koulutuksen toteuttamismuotoja sekä järjestäjärakennetta. Uudistus valmistellaan tiiviissä yhteistyössä ammatillisen koulutuksen kentän ja sidosryhmien kanssa. Reformin uudistukset tulevat voimaan vuoden 2018 alusta.¿ Omnian ammattiopisto on myös omalta osaltaan ollut proaktiivisesti kehityksessä mukana. Omnian ammattiopistossa on 1.1.2017 alusta yksi oppilaitos ja II asteen ammatilliseen reformiin valmistaudutaan samanaikaisesti.

Lisää ammatillisen II asteen reformista löytyy seuraavien linkkien takaa:

http://www.oph.fi/download/
171627_toisen_asteen_ammatillisen_
koulutuksen_reformi.pdf


http://www.oph.fi/kehittamishankkeet/ammatillisen_koulutuksen_reformi

Tulevana syksynä 1.8.2016 otetaan kaikissa Suomen kouluissa käyttöön uudet opetussuunnitelmat 1.-6. luokilla. Vuosiluokat 7-9 siirtyvät uuden opetussuunnitelman käyttöön vuosiluokka kerrallaan alkaen 1.8.2017.

Myös varhaiskasvatuksen puolella on Sipilän hallituskaudella tehty lasten päivähoidosta annettuun asetukseen muutoksia lasten ryhmäkokojen muodostukseen siten, että päiväkodissa yhtä hoito- ja kasvatustehtävässä toimivaa työntekijää kohden voi 1.8.2016 alkaen olla seitsemän sijaan kahdeksan kolme vuotta täyttänyttä lasta. Lisäksi eduskunta päätti, että samaan aikaan lasten oikeutta varhaiskasvatukseen rajataan 20 viikkotuntiin. Viime kädessä kunnat päättävät itse, missä laajuudessa toteuttavat lapsiryhmien kokojen kasvattamista ja lasten varhaiskasvatusoikeuden rajaamista. Monet kunnat, mm. Espoo ovat päättäneet, etteivät ota käyttöön näitä varhaiskasvatuksen laatua heikentäviä säännöksiä.

Vaikka ylläesitetyt muutokset ja haasteet koskettavat meitä jokaista opettajaa omassa työssämme, tunnemme kuitenkin suurta iloa ja tyydytystä saada tehdä työtä lastemme ja nuortemme parhaaksi sekä vahvistaa heille myös opetus-, oppimis- ja kasvatustavoitteiden toteutumisen lisäksi tärkeitä sosiaalisia taitoja omaan elämäänsä. Jokainen opettaja omalla esimerkillään jokaisessa vuorovaikutustilanteessaan vahvistaa lapsen ja nuoren itsetuntoa sekä toimii heidän kanssaan yhteistyössä voimavara- ja asiakaslähtöisesti. Kaikista säästöistä huolimatta koulutus on kuitenkin väylä nuorille saada sekä sosiaalista että koulutuksellista pääomaa, jolle he voivat elämäänsä rakentaa.

Toivotan kaikille voimia ja iloa omaan työhönsä lukuvuodelle 2016-17.

Vantaa 7.9.2016
Hannele Heikkinen-Hellsten, toinen tiedottaja

Ennen varsinaisen kokouksen alkua yhdistyksen puheenjohtajaa Hannu Suntiota muistettiin monin eri tavoin eläkkeelle siirtymisen johdosta. Lue lisää »

OAJ Pääkaupunkiseudun kevätkokous 25.4.2016 Akavatalolla

OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen kevätkokous pidetään maanantaina 25.4.2016 Akavatalolla (osoite Rautatieläisenkatu 6, käyntiosoite Kellosilta 7, Helsinki).

  • 16.30 alkaen valtakirjojen tarkistaminen ja ilmoittautuminen
  • 17.15-18.00 OAJ:n neuvottelujohtaja Petri LIndroosin edunvalvonnan ajankohtaiskatsaus
  • 18.00 OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen kevätkokous

Liitteinä kevätkokouskutsu, esityslista, toimintakertomus ja tasekirja 2015 ja kokousedustajalista.

Sääntöjen 10§ mukaan kukin jäsenyhdistys saa valtuuttaa yhdistyksen kokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan jokaista alkavaa sataa (100) jäsenyhdistyksen tai sen alayhdistyksen henkilöjäsentä kohti.

Hyvää alkanutta kevätlukukautta

Hyvää alkanutta kevätlukukautta kaikille opettajille 2016. Opettajien työpanos vaikuttaa merkittävästi koko yhteiskunnan kehitykseen ja hyvinvointiin, vaikka hallituksen säästötoimet viestittävätkin välillä muuta. Lasten ja nuorten innostuminen, uusien asioiden oppiminen ja uusien innovaatioiden löytäminen yhdessä lasten ja nuorten kanssa ovat hyvin palkitsevia ja voimaa antavia. Paras hyvän mielen tuottaja on nähdä lasten ja nuorten oppivan uusia asioita, jotka kantavat heitä elämässä eteenpäin.

Hannele Heikkinen-Hellsten, toinen tiedottaja

Tässä lyhyt videokuvaus hänen viimeisestä vuosikokouksestaan 26.10.2015 klo 19:n maissa.

Kuvaus: Soili Latvala

OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistys toivottaa jäsenilleen hyvää syyslukukautta 2015!


Espoon kaupunki on yksipuolisesti ilmoittanut päättäneensä, että ensi lukuvuonna uudet opettajat palkataan vasta suunnittelupäivästä alkaen, eikä 1. 8. lähtien. Samoin on esitetty toimittavan myös tammikuussa työnsä aloittavien opettajien suhteen. Menettely koskee sekä toistaiseksi voimassa olevaan että määräaikaiseen palvelussuhteeseen otettavia päätoimisia opettajia. Lue kannanotto »

Tervehdys Opettajat!

Tervetuloa töihin ja vilkkaaseen syksyyn!

Nyt kun suurimmalla osalla on jo lukuvuodesta yli kymmenen prosentin aherrus takanaan, OAJ:llä on keskusjärjestöjen sopimuksen raamittamat neuvottelut edessään.

Kohta käynnistyvät myös OAJ:n 40-vuotisjuhlallisuudet. Lisää tietoja saat kaikesta edunvalvonnasta ja muusta toiminnasta monista eri lähteistä. Täällä palailen lähinnä paikalliseen sopimustoimintaan, joka ei suinkaan ole mutkatonta.

Tämän päivän (4.9.2013) uutinen on, että Suomi on maailman kolmanneksi kilpailukykyisin maa, mistä suuri kiitos kuuluu erilaisille kouluille. (Lue lisää: Talouselämä: Suomi on taas maailman kolmanneksi kilpailukykyisin »)

Meille bonuksia odotellessa Hannu Suntio, pj.EKPY:n kotisivujen ja sähköpostin osoite muuttunut
EKPY:n kotisivujen osoite on vaihtunut. Uusi osoite on www.espoo-oaj.fi. Toimiston uusi sähköpostiosoite on toimisto@espoo-oaj.fi.

Käväise myös EKPY:n Facebook-sivuilla.
EKPYn järjestämä joulunsävyinen yhteistyöilta illallisen parissa 17.12.2010 klo 18.30 Ravintola Amarillossa, Helsingissä. Tilaisuuteen olivat tervetulleita luottamusmiehet ja muut edunvalvonnasta kiinnostuneet jäsenyhdistysten edustajat. Lämminhenkisessä tilaisuudessa olivat kutsuvieraina Erkki ja Marianne Kangasniemi. Lue lisää »
OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistys järjesti Kasvatuksen ja opetuksen yhteistyöseminaarin Vuosaaressa 7.–8.5.2010.
Lue kooste tilaisuudesta »
Katso kuvat tilaisuudesta »
Uusi jäsenyhdistys Pohjois-Espoon Musiikkikoulun Opettajat, tervetuloa yhteiseen rintamaan!

Ammatillisten opettajien kelpoisuudet
Opetus- ja kulttuuriministeriö nakertaa siis suunnitelmissaan ammatillisten opettajien koulutuspohjaa. Joissakin tapauksissa riittäisi, että opettaja on itse käynyt ammattikoulun ja ollut töissä. Tällaista kivijalatonta mallia ovat kannattaneet erityisesti elinkeinoelämän ja työnantajien edustajat. Kysymys on rahasta: Pätevä ja kelpoinen opettaja maksaa enemmän. OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistys seuraa nyt erityisen tarkasti Espoon seudun ammatillisen opetuksen tasoa. Sitä ei saa "säästöjen" vuoksi madaltaa, vaan Omnian hyvä maine ja imago pitää säilyttää. Yle.fi kirjoittaa: "Espoo on Suomen vetovoimaisin kaupunki." Tämä uutinen perustuu tänään (18.11.) ilmestyvän Kuntalehden tekemään laajaan kaupunkien muuttovoiman vertailuun.
OAJ:n uudistuneet sivut
OAJ:n uudistuvilla sivuilla paljon asiaa. Voit myös antaa kotisivuvinkkejä esimerkiksi meidän sivujemme meneillään olevan kehittämisen perusteella. Lue myös puheenjohtaja Olli Luukkaisen blogit mm. ammatillisesta opettajuudesta ja lapsen arvosta. Hakukoneiden avulla pääset seuraamaan kuuminta asiaa hakusanalla perusopetusuudistus.
Tutustu OAJ:n kotisivuihin www.oaj.fi

Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistyksen yhteystiedot:

Toimistonhoitaja: Tuija Rajala-Janhonen
Komeetankuja 1 A 02210 Espoo
puh. ja fax 8843183
e-mail: toimisto@espoo-oaj.fi
www-sivu: www.ekpy.pp.fi
EKPY Facebookissa

Päävastuussa sivujen sisällöstä ovat tiedottaja sekä puheenjohtaja Hannu Suntio

Sivujen ylläpito: Miika Aittala